1. Kõige tähtsam reegel – kaitsemask peab mängu ajal alati peas olema! See garanteerib, et Teie lõpetate mängu ikka kahe silmaga, nagu tulitegi.
2. Mängu alguses kõik mängijad peavad panema maskid pähe. Mängu algust tähistatakse ühe pika vilega, mängu lõppu – kahe lühikese vilega.
3. Väljaspool mänguruumi peab relval kaitseriiv peal olema, näpp ei tohiks olla päästikul, ning relvaava allapoole suunatud.
4. Tabatud mängija on kohustatud tõstma markerit, teist kätt asetama pea peale ja ütlema „OUT“, “pihtas”, ” surnud” ning nii kiiresti kui võimalik lahkuma mängu territooriumilt.
5. Mänguväljakult lahkudes jälgige, et kaitseriiv oleks peal.
6. Laskmine juba pihta saanud mängijate pihta on rangelt keelatud.
7. Mängijat ei tohi lasta vähem kui 1 meetri kauguselt. Kui Teie suutsite läheneda nii, et mängija ei märganud – kuulutage ta surnuks.
8. Mänguväljakule ei lubata joobes, suitsust joobunud ja vastutusvõimetuid inimesi.
9. Mänguväljakule ei tohi tuua tööriistu, kütteaparaate, külm- ja tulirelvi. Isikud, kes soovivad sõdida tõsiselt, võivad teha seda teisel ajal ja teises kohas.
10. Mänguväljakul on keelatud igasugused käsikaklused.
11. Alla 18-aastasel osavõtjal peab olema vanemate kirjalik nõusolek. Alla 18-aastane isik lubatakse mängust osa võtma ainult koos isikuga, kes on vanem kui 18 aastat ja vastutab selle mängija eest.
12. Mänguväljakul mängijal ei tohi olla üle ühe poolautomaatse üheraudse markeri.
13. Markeri laadimine toimub ainult organisaatori poolt ettenähtud pallikestega.
14. Mängu ajal on lubatud relvade ja laskemoonade jagamine oma võistkonna liikmetega.
15. Mängu ajal on keelatud mitte purunenud pallide kasutamine, vaatamata nende puhtusele.
16. Vastasel juhul relv võib minna rikki.
17. Kohtunikude, pealtvaatajate, tabatud mängijate, möödakõndijate, loomade ja autode pihta tulistamine on rangelt keelatud.
18. Tehnilise ohutuse ja/või mängureeglite mitte täitmise puhul kohtunik võib eemaldada mängija väljakult.
19. Vaatamata sellele, et värvi saab maha hõõruda, austage oma vaenlasi, mängige ausalt.
20. Maske võib puhastada ainult vee ja paberiga/salvrätikuga.